Pomoc dla frankowiczów

Dlaczego pomoc prawnika jest tak ważna przy kredytach frankowych? Ponieważ dotąd nie powstała ustawa, która jednoznacznie regulowałaby prawa i obowiązki stron umowy kredytu frankowego.  Dlatego pomoc prawna jest potrzebna tym osobom, które mają kredyty frankowe. Na szczęście liczne sądy zajmują stanowisko, w ramach którego jednoznacznie opowiadają się za unieważnieniem klauzul waloryzacyjnych. Klauzule te dawały bankom ogromną możliwość przeliczania rat kredytu na polską walutę, co było bardzo niekorzystne dla kredytobiorców. Osoby mający kredyty frankowe nie były w stanie przewidzieć jaka będzie wysokość kursu w momencie przeliczenia. Koniunktura z lat 2005-2008 była sprzyjająca, dlatego banki w tamtych latach tym łatwiej przyznawały takie kredyty w obcej walucie. Nawet analitycy finansowi w tamtym czasie nie przewidzieli jak trudno będzie tzw. frankowiczom spłacać raty kredytów w następnych latach. Rządzący trudzą się, by wyjść z tej niedogodnej dla kredytobiorców sytuacji i pomóc im w spłacie rat.

Pomoc dla frankowiczów

Jaką pomoc prawną mogą otrzymać frankowicze?

Prawnik Gdynia na pewno pomoże w napisaniu wniosku o rozpatrzenie sporu do rzecznika finansowego. Konsument banku, który wziął kredyt we frankach i nie może go spłacić przez problemy z ustaleniem dogodnych rat, może napisać do Rzecznika Finansowego, który poprowadzi za niego postępowanie polubowne z bankiem. Najpierw powinien złożyć on reklamację, a później gdy reklamacja zostanie uwzględniona, może zwrócić się do prawnika, który pomoże w napisaniu wniosku. Rzecznik Finansowy na pewno pomoże w napisaniu opinii, która może stać się ważnym argumentem w późniejszym sporze sądowym. Umowy kredytowe sprzed 2007 r. niestety nie obejmuje obejmować pomoc Rzecznika, ponieważ roszczenia ulegają przedawnieniu. Należy zapytać prawnika, czy istnieje możliwość nawiązania ugody z bankiem albo uzyskania innej pomocy, np. wystąpienie do innego banku po kredyt konsolidacyjny. Dzięki niemu otrzymamy jedną niższą ratę jeśli mamy kilka kredytów do spłaty. Warto sprawdzić wszystkie dostępne możliwości.