Pomoc prawa w sprawach rozwodowych

W prawie polskim rozwód następuje gdy doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Proces rozwodowy zostaje zapoczątkowany poprzez złożenie przez jedną ze stron pozwu rozwodowego.  Napisanie pozwu rozwodowego można zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi – adwokatowi, który na późniejszym etapie będzie reprezentować stronę podczas rozprawy.

Pozew o rozwód – podstawowe informacje

Pozew rozwodowy musi zawierać żądanie strony (jednego małżonka) o rozwiązanie małżeństwa, dodatkowo należy zawrzeć w nim informację o okolicznościach zawarcia małżeństwa oraz okolicznościach i przyczynach jego rozpadu. Pozew składany jest na piśmie – w 3 egzemplarzach (jeden dla powoda, drugi dla pozwanego, trzeci stanowi część akt sądowych). Złożenie pozwu rozwodowego wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 600,00 zł, dodatkowo należy wnieść opłatę za podział majątku w wysokości 1 000,00 zł.

Rozwód – rodzaje

Związek małżeński można zakończyć w dwojaki sposób: 

– bez orzekania o winie – mamy z nim do czynienia w sytuacji gdy małżonkowie zgodnie ustalają, ze nastąpił trwały rozpad małżeństwa bez wskazywania winy drugiej strony. Zazwyczaj jest to proces krótkotrwały. Podczas rozprawy ustalane są kwestie związane z opieką nad dziećmi lub podziałem majątku. Sprawy te małżonkowie mogą ustalić przed rozprawą. Koszty rozprawy pokrywają obie strony. Każdy z byłych małżonków może wnieść pozew o alimenty na siebie.

– z orzekaniem o winie jednego z małżonków – w odróżnieniu od poprzedniej formy, rozwód ten jest procesem długotrwałym i kosztowym, następuje w sytuacji gdy jedna strona obarcza winą za rozpad małżeństwa drugą stronę. Z tym typem rozwodu mamy do czynienia w sytuacjach zdrad, alkoholizmu lub przemocy (fizycznej lub psychicznej). W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie istotne znaczenie ma zebrany materiał dowodowy. Osoba, która została obarczona winą za rozpad małżeństwa nie może ubiegać się o alimenty od drugiej strony.

Pomoc adwokata w trakcie rozwodu

Rozwód bez wątpienia to bardzo trudne doświadczenie, często proces przebiega z komplikacjami (zwłaszcza w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie). W takich sytuacjach trudno opanować emocje, dlatego niezwykle ważne jest skorzystanie z pomocy specjalisty, który przygotuje dla nas pozew, a następnie będzie nas reprezentować na rozprawie. Przygotuje nas do rozprawy, wskaże jakie pytania mogą by zadane, pomoże opanować emocje oraz oceni realnie szanse na wygraną w kwestii alimentów, podziału majątku czy opieki na dziećmi.

Rozwody – Gdynia

Jeżeli szukacie Państwo specjalisty ds. rozwodów na terenie Gdyni zapraszamy do naszej kancelarii https://kancelariabutny.pl/. Pomożemy przejść Państwu przez ten trudny okres.

Comments

  1. Niestety wszystkie sprawy dotyczące nas samych lub bliskich są trudne i bardzo stresujące. Kiedyś w sprawie karnej pomagał mi adwokat z kancelarii https://prawokarne.info/ Pamiętam jaki byłem zestresowany podczas sprawy. Bez pomocy osoby trzeciej z góry był bym skazany na przegraną.

Comments are closed.