Obrońca

Prawo do obrony to jedna z najbardziej fundamentalnych zasad procesu karnego, znajdująca swoje umocowanie w wieloletnim dorobku prawnym. Może z niego korzystać każdy oskarżony o popełnienie przestępstwa już od najwcześniejszych etapów postępowania. 

Czym tak naprawdę jest obrona?


Możemy wyróżnić dwa rodzaje obrony:

  • Obrona materialna. Polega ona na podejmowaniu przez daną osobą czynności procesowych, których celem jest ochrona interesów oskarżonego. Najczęściej przejawia się ona w składaniu zarówno wniosków dowodowych, jak i procesowych oraz przedstawianiu argumentacji korzystnej dla oskarżonego. Należy jednak pamiętać, że prawo do obrony jest prawem oskarżonego i pozwala mu na zachowanie bierności w postępowaniu.
  • Obrona formalna. Przejawia ona w prawie do posiadania obrońcy, co wynika z faktu, że profesjonalny obrońca ma konkretne kwalifikacje, którymi najcześciej nie dysponuje oskarżony. Co więcej, adwokat jest również stroną zupełnie niezaangażowaną emocjonalnie w daną sprawę, co pozytywnie wpływa na przebieg procesu i wdrażanie opracowanej strategii. 

Kim jest obrońca?

Obrońca to nikt inny jak uczestnik postępowania karnego (na etapie śledztwa i dalej w procesie), który występuje w imieniu oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub po wyznaczeniu przez sąd. Zobowiązany jest on do działania zgodnie z prawem, a także do zmierzania w interesie klienta do orzeczenia możliwie najniższej kary. 

Obrońca z urzędu – co warto wiedzieć?

Oskarżony, który z powodów finansowych nie jest w stanie zapewnić sobie obrońcy z wyboru, ma prawo żądać, aby sąd wyznaczył mu go z urzędu. Jest to jednak możliwe jedynie wtedy, jeśli oskarżony wykaże, że sam nie jest w stanie ponieść takich kosztów bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej rodziny. Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono (decyzję sądu można zaskarżyć).

Jakie uprawnienia ma obrońca?

Ustanowienie obrońcy sprawia, że będzie on miał swobodne prawo do działania w postępowaniu karnym. W związku z tym jego rola nie ogranicza się do samej rozprawy sądowej. Co to oznacza? Obrońca będzie miał prawa do uczestniczenia w przesłuchaniach świadków oraz zadawania im pytań. Nie może on jednak zastąpić oskarżonego w sytuacjach, które będą wymagały jego osobistego udziału, np. przy składaniu wyjaśnień.

Dlaczego warto zdecydować się na adwokata?

Każda osoba, która została o cokolwiek oskarżona, powinna rozważyć zwrócenie się o pomoc do profesjonalisty. Dlaczego? Kiedy nie posiada się specjalistycznej wiedzy i nie porusza się sprawnie po zawiłościach obowiązujących przepisów, szanse na korzystny wynik procesu nie przedstawiają się tak dobrze, jak przy wsparciu doświadczonego adwokata.

 

 

Materiał Partnera: Adwokat Wodzisław Śląski